top of page

MARITIMT MILJØ

Er du forberedt dersom det skulle oppstå akutt sjukdom om bord i båten din, på kaia di, eller ved oppdrettsanlegget ditt?
 

Trygg Kvardag tilbyr ein pakke med hjartestartar  og kurs i å bruka denne.

Ved ein hjartestans tel kvart sekund  og det er svært viktig å raskt kopla på ein hjartestartar. 
Våre hjartestartarar er enkle i bruk.

Med opplæring i å bruka hjartestartar og  kurs i hjarte-og lungeredning, kan du auka sjansen, for å redda eit liv.

 

Når du er ved sjøen kan det gå lang tid  før nokon kan hjelpe deg. Då er det viktig å ha ein hjartestartar tilgjengeleg

 

Vi kan levere pakkar med hjartestartarar

og skap for montering utandørs. Skapet har innlagt varme.

Trygg Kvardag AS har over 10 års erfaring  med fyrstehjelpskurs og sal av hjartestartarar og fyrstehjelpsutstyr til private og firma.
Vi er lokalisert på Husnes men held kurs i
 heile Vestland.

 

Vi er opptatt av at dei som skal ha eit fyrstehjelpskurs får opplæring av nokon som til dageleg jobbar med fyrstehjelp og akuttmedisin.

Vi har lang erfaring med sal av hjartestartarar og garantera  konkurransedyktige prisar og gode serviceavtalar.


I distrikts-Vestland tok det i 2022 i snitt over 17 minuttar før ambulanse var på plassMed ein hjartestartar tilgjengelig kan du komme tidleg i gong med å redde  liv. 

Pad350.png
PAD350+skap1.png
Oppdrettsanlegg.png

Kvifor velgje oss?


Vår hovudinstruktør har arbeida med akuttmedisin i over 18 år.
Han er spesialsjukepleiar og Paramedic. Jobbar til dagleg i ambulansetenesta i Helse Bergen.
Han var med i den nasjonale kompetansegruppa som utarbeida og godkjente retningslinjene for hjarte- og lungeredning (2010).
Han har lang erfaring med undervisning og har arbeida i fleire år som lærar i ambulansefaget.

Mobil:

92 28 00 28

E-post:

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page