top of page

Hjertestarer hjertestartar førstehjelpskurs kvinnherad

slide_1.jpg

DIN LEVERANDØR AV FØRSTEHJELPSKURS I KVINNHERAD

Kvifor skal du velge oss?

Kven som helst kan holde førstehjelpkurs. 
Vi meinar det kan vera eit lurt val å velga nokon som jobbar fulltid med akuttmedisin.

Som oppdragsgiver er du opptatt av at dine tilsette skal få bedre kunnskap om førstehjelp.
Du har gjerne nokre spesielle behov som du vil vi skal dekke på kurset, noko vi tilrettelegger.
Det er viktig at du får det du betalar for og at kursdeltakarane får oppdatert og auka kunnskapen sin.
Trygg Kvardag har lang erfaring med førstehjelpskurs og sal av hjertestartarar. 
Våre instruktørar har gode kunnskap i akuttmedisin og er godt oppdatert. 
Velg oss som leverandør og få det du betalar for.
Få kunnskapen av dei som er profesjonell.

Vår hovudinstruktør har 18-års erfaring frå ambulansetenesta og arbeidar til dagleg som Paramedic. Han var med i den nasjonale kompetansegruppa som utarbeida og godkjente retningslinjene for hjerte- og lungeredning (2010).
Han har lang erfaring med undervisning og har arbeida i fleire år som lærar i ambulansefaget.
Alle våre instruktørar har erfaringar frå reelle hjertestansar.


PRØV OSS GJERNE 😊 
 

VI KAN FØRSTEHJELP!

Våre produkt

Hjertestartarar

Førstehjelpsutstyr

Kurs

Brannvern

Kven er vi?

Våre instruktørar er alle sjukepleiarar med erfaring frå ambulansetenesta. 
Hovudinstruktør jobbar til dagleg som Paramedic i ambulansetenesta i Helse Bergen.

Me er lokalisert på Husnes i Kvinnherad, men tek oppdrag i heile Sunnhordland.

Kontaktinformasjon:

5460 HUSNES

Mob: 92280028

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Thanks for submitting!

bottom of page