top of page

Hjertestarer hjertestartar førstehjelpskurs kvinnherad

slide_1.jpg

Tid for
førstehjelpskurs?

vi tipassar kurs etter ditt behov

DIN LEVERANDØR AV FØRSTEHJELPSKURS I SUNNHORDLAND +
NASJONAL TOTALLEVERANDØR AV SIKKERHETSPRODUKTER 

Kvifor skal du velge oss?

Kven som helst kan holde førstehjelpkurs. 
Vi meinar det er smart å velga nokon som jobbar fulltid med akuttmedisin.

Som oppdragsgiver er du opptatt av at dine tilsette skal få bedre kunnskap om førstehjelp.
Dersom du har spesielle behov som du vil vi skal dekke på kurset, så tilrettelegger vi.
Det er viktig at du får det du betalar for og at kursdeltakarane får oppdatert og auka kunnskapen sin.
Trygg Kvardag er eit aksjeselskap som har spesialtisert seg på  førstehjelpskurs og sal av hjertestartarar og har over 10års erfaring.
Våre instruktørar har god kunnskap i akuttmedisin og er oppdatert og profesjonelle.. 
Velg oss som leverandør og få det du betalar for.

Vår hovudinstruktør har 18-års erfaring frå ambulansetenesta og arbeidar til dagleg som Paramedic. Han har fagbrev i ambulansefaget, autorisasjon som ambulansearbeidar, sjukepleiar og vidareutdanning som Paramedic. Han var med i den nasjonale kompetansegruppa som utarbeida og godkjente retningslinjene for hjerte- og lungeredning (2010).
Han har lang erfaring med undervisning og har arbeida i fleire år som lærar i ambulansefaget.
Alle våre instruktørar
har erfaringar frå reelle hjertestansar.

PRØV OSS 😊 
 

VI KAN FØRSTEHJELP!

Me feirar.png
Nabolagskampanje.png

Våre produkt

Hjertestartarar

Førstehjelpsutstyr

Kurs

Brannvern

Kven er vi?

Våre instruktørar er alle sjukepleiarar med erfaring frå ambulansetenesta. 
Hovudinstruktør jobbar til dagleg som Paramedic i ambulansetenesta i Helse Bergen.

Vi er lokalisert på Husnes i Kvinnherad, men tek oppdrag i heile Sunnhordland.

Kontaktinformasjon:

5460 HUSNES

Ta kontakt for eit uforpliktande tilbud eller om du har nokre spørsmål.

Mob: 92280028

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn

Takk for melding

bottom of page