slide_1.jpg

DITT NATURLIGE VAL NÅR DET GJELD LOKAL LEVERANDØR AV FØRSTEHJELPSKURS

Kvifor skal du velge oss?

Som oppdragsgiver er du opptatt av at dine tilsette skal få bedre kunnskap om førstehjelp.
Du har gjerne nokre spesielle behov som du vil vi skal dekke på kurset, noko vi sjølvsagt ordnar.
Det er viktig at du får det du betalar for og at kursdeltakarane har fått oppdatert og auka kunnskapen sin.
Trygg Kvardag har lang erfaring med førstehjelpskurs og sal av hjertestartarar. 
Våre instruktørar har inngåande kunnskap i akuttmedisin via anna relevant arbeid.
Kven som helst kan ha førstehjelpskurs, men pass på at du får det du betalar for.
Du kan risikere å lære utgåtte teknikkar, etter fullført kurs.
"Du ringer ikkje ein elektrikkar om du treng ein rørleggar"  😉
Få kunnskapen av dei som er profesjonell.

Vår hovudinstruktør har 15-års erfaring frå ambulansetenesta og arbeidar til dagleg som Paramedic. Han var med i den nasjonale kompetansegruppa som utarbeida og godkjente retningslinjene for hjerte- og lungeredning (2010).
Han har lang erfaring med undervisning og har arbeida fleire år som lærar i ambulansefaget.
Alle våre instruktørar har erfaringar frå reelle hjertestansar.

PRØV OSS GJERNE 😊 
 

VI KAN FØRSTEHJELP!

Våre produkt

Hjertestartarar

Førstehjelpsutstyr

Kurs

Brannvern