top of page
TK-promo.png

Førstehjelpskurs

Prøv oss om leverandør,
vi lovar du vil bli fornøgd 😊

KVALITETSIKRE KURSET DITT

Det er mange aktørar på markedet. Kven som helst kan tilby førstehjelpskurs i Noreg.
Mange har lite og ingen erfaring frå akuttmedisin og set gjerne på gammal kunnskap. Dette kan føra til vranglæring, som igjen kan gje ein falsk tryggleik for kursdeltakarane. I tillegg set du som skal betala for kurset igjen med eit inntrykk av at du har gitt dine tilsette eit lærerikt kurs, medan du har betalt for ei vare du ikkje har fått.
Våre instruktørar har erfaring frå ambulansetensta og set på fersk kunnskap og retningslinjer og føringar.
Vår hovudinstruktør arbeidar til dagleg som Paramedic og var med i den nasjonale kompetansegruppa som utarbeida og godkjente retningslinjene for hjerte- og lungeredning (2010).


 
Kurs1.png
Kurs2.png
Kurs3.png

Tilpassa ditt behov

Ta kontakt så setter vi saman eit kurs som er tilpassa dykkar behov.

Vi anbefalar at alle har ein årlig gjennomgong av hjerte og-lungeredning

Ring Tryggkvardag.png
bottom of page