top of page
TK-promo.png

Førstehjelpskurs

Prøv oss om leverandør,
Vi vil gjera vårt ytterste for at du skal bli fornøgd 😊

KVALITETSIKRE KURSET DITT

Det er mange aktørar på markedet. Kven som helst kan tilby førstehjelpskurs i Noreg. Det er dessverre ingen krav om at det er personar som er utdanna innan akuttmedisin.
Mange har lite og ingen erfaring og set gjerne på gammal kunnskap. Dette kan føra til vranglæring, som igjen kan gje ein falsk tryggleik for kursdeltakarane. I tillegg set du som skal betala for kurset igjen med eit inntrykk av at du har gitt dine tilsette eit lærerikt kurs, medan du har betalt for ei vare du ikkje har fått.
Enkelte firma har valgt å gå for internundervisning, der nokon vert sendt på kurs, for at dei skal undervise førstehjelp vidare til dei andre tilsette. Vi meinar dette er ein dårlig løysning, sidan det er begrense kunnskap innan akuttmedisin, dei som vert kursa set på. 
Andre vel å bruke tilsette som har jobba litt i ambulansetenesta tidlegare.
Det har skjedd mykje innan akuttmedisin dei siste 10-15åra, så det kan vera ein falsk trygghet.
Vi ser på brei erfaring frå akuttmedisin og set på fersk kunnskap og retningslinjer og føringar.
Vår hovudinstruktør arbeidar til dagleg som Paramedic og var med i den nasjonale kompetansegruppa som utarbeida og godkjente retningslinjene for hjerte- og lungeredning (2010).


 
Kurs Grunnkurs.png
Kurs Helse.png
Kurs Familer.png
Kurs Andre.png

Tilpassa ditt behov

Ta kontakt så setter vi saman eit kurs som er tilpassa dykkar behov.

Vi anbefalar at alle har ein årlig gjennomgong av hjerte og-lungeredning

Ring Tryggkvardag.png
bottom of page