top of page

Hjartestartarar

Vi har eit stort utval av hjartestarar. Det er tidvis leveringsproblem, så ta kontakt så sender vi deg eit tilbod.

Vi leverer hjartestaren ferdig klar til bruk. Vi monterer den på vegg, der de måtte ynskje.

Dersom de ynskjer å ha hjartestartaren ståande ute, er det fullt muleg. Vi har skap med innlagt varme, slik at den kan stå ute året rundt. Du kan få skap med alarm, slik at du blir varsla om skapet blir opna.
Vi leverer serviceavtalar som gjer at vi følger opp hjartestartaren slik at den alltid er klar til bruk!

Dersom den har vært i bruk, kjem vi og oppdaterar med utstyr, slik at den er klar til bruk igjen.

 

Arbeidstilsynet anbefaler alle bedrifter og virksomheter å ha ein hjartestarter tilgjengelig.

Vi har eigen kampanje for nabolag, der fleire går saman om å kjøpe inn hjertestartar og skap for montering ein plass der alle har tilgong.
Ta kontakt for informasjon og tilbod.

Arbeidstilsynet anbefaler alle virksomheter å ha en hjertestarter lett tilgjengelig, 


TA KONTAKT FOR INFORMASJON OG PRISAR

Ca 2.500 mennesker får plutselig og uventa hjertestans utanfor sjukehuset kvart einaste  år, mange av desse kunne vore redda med rask og adekvat behandling.
Sørg for at du har kompetanse og ein hjertestartar i nærleiken.

bottom of page