top of page

Kven er vi?

Våre instruktørar er alle sjukepleiarar med erfaring frå ambulansetenesta. 
Me har hatt førstehjelpskurs i Kvinnherad sidan 2013.
Hovudinstruktør jobbar til dagleg som Paramedic i ambulansetenesta i Helse Bergen.

Me er lokalisert på Husnes i Kvinnherad, men tek oppdrag i heile Sunnhordland.

bottom of page