top of page

FYRSTEHJELPSKURS

På tide med påfyll med kunnskap

om fyrstehjelp?

Trygg Kvardag tilbyr skreddarsydde kurs, 

som passar din bedrift.
Ta kontakt for eit uforpliktande tilbod.

 

Vi har ferdige kurs for bl.a. skular, barnehagar,
helsepersonell, elektrikarar, brannvesen,
fo
reiningar, industrivern og idrettslag.

 

Trygg Kvardag AS har over 10 års erfaring med fyrstehjelpskurs og sal av hjartestartarar og fyrstehjelpsutstyr til private og firma.

 

Vi er lokalisert på Husnes men held kurs i heile Sunnhordland.

 

Vi er opptatt av at dei som skal ha eit fyrstehjelpskurs får opplæring av nokon som til dageleg jobbar med fyrstehjelp og akuttmedisin.

 

Vi har lang erfaring med sal av hjartestartarar og har gunstige
prisar og serviceavtalar.

Pad350.png
HLR- Bilde nettside.png

Kvifor velgje oss?


Vår hovudinstruktør har arbeida med akuttmedisin i over 18år.
Han er spesialsjukepleiar og Paramedic. Jobbar til dagleg i ambulansetenesta.
Han var med i den nasjonale kompetansegruppa som utarbeida og godkjente retningslinjene for hjarte- og lungeredning (2010).
Han har lang erfaring med undervisning og har arbeida i fleire år som lærar i ambulansefaget.

Mobil:

92 28 00 28

E-post:

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page